Parliament House at night - Photo:Wikimedia Commons: Thennicke
Wikimedia Commons: Thennicke

Praktikantplass ved Den norske ambassaden i Canberra

Ambassaden i Canberra lyser nå ut praktikantopphold fra juli 2023 til januar 2024. Søknadsfristen er 16. mars 2023.

| Canberra

Praktikantopphold ved ambassaden i Canberra vil gi en unik mulighet til å få innblikk i en spennende region i endring. I tillegg til Australia, dekker ambassaden New Zealand, Papua Ny-Guinea, Fiji, Cookøyene, Salomonøyene, Samoa, Tonga, Tuvalu, Nauru, Vanuatu og Kiribati, med et særlig blikk på politisk og økonomisk utvikling i Indo-Stillehavsregionen. 

Arbeidsoppgaver

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det blir derfor lagt vekt på at praktikanten skal få bredest mulig innsikt i ambassadens virksomhet.

Som praktikant må du være forberedt på at arbeidsoppgavene varierer fra dag til dag. Ambassaden i Canberra er en liten utenriksstasjon, og du blir derfor et viktig medlem av staben. Blant annet vil oppgavene dine være å oppdatere og skrive saker til ambassadens hjemmeside, besvare henvendelser fra publikum (på norsk og engelsk), bidra til ambassadens kulturarbeid, tilrettelegge for besøk og arrangementer, og bidra til ambassadens konsulærarbeid. Du vil ha en viktig rolle i innhenting av informasjon, og du vil gis mulighet til å skrive rapporter om politiske og økonomiske forhold. Ettersom ambassaden dekker mange ulike land i Stillehavsregionen, er dette en mulighet til å lære mye om en spennende region.

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for studenter med norsk statsborgerskap som er under utdanning, fortrinnsvis med avsluttet bachelorgrad.

Ambassaden i Canberra søker en praktikant med interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, med gode samarbeidsevner, høy arbeidskapasitet og evne til å sette seg raskt inn i nye problemstillinger. Praktikanten må også ha meget god formidlingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Erfaring med sosiale medier er en fordel. Kjennskap til, eller erfaring fra, Indo-Stillehavsregionen vil også være en fordel, men ikke en forutsetning.

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen.html?id=485910

Det vil bli foretatt en totalvurdering hvor både utdannelse, arbeidspraksis, annen erfaring og personlige egenskaper vil bli tatt i betraktning. Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju på Microsoft Teams eller telefon.

Følgende betingelser gjelder for praktikantoppholdet i Canberra:

Praktikantoppholdet har en varighet på seks måneder; fra juli 2023 til januar 2024.

Det tilstås et stipend som i dag utgjør NOK 15,700 per måned. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med visum og reise til og fra Canberra, samt bolig i forbindelse med oppholdet.

Vi gjør obs på at australsk behandling av visum tar tid, og kan kreve en helsesjekk ved et av de godkjente klinikkene, som i Norge er Oslo Akutten. Det er praktikantens ansvar å søke om visum og bestille evt. time snarest etter tilbud om praktikantplass.

Vennligst henvis deg til denne siden for videre informasjon om helsesjekk:

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health/arrange-your-health-examinations

Søknad for praktikantopphold for andre halvår 2023 sendes innen søknadsfristen 16. mars 2023. Vi tar sikte på at svar på søknaden tar omkring to uker.

Søknad med CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon sendes til ambassaden via e-post emb.canberra@mfa.no. Merk søknaden "Praktikant Canberra andre halvår 2023 – Navn". Søknad og CV skal skrives på norsk.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Den norske ambassaden i Canberra

E-post: emb.canberra@mfa.no

Tlf: +61 2 6270 5700 (velg alternativ 4 for politikk og næringsliv)