Parliament House at night - Photo:Wikimedia Commons: Thennicke
Wikimedia Commons: Thennicke

Praktikantplass ved Den norske ambassaden i Canberra

Ambassaden i Canberra lyser nå ut praktikantopphold fra januar til juli 2022. Søknadsfristen er 24. oktober 2021.

| Canberra

Vi gjør oppmerksom på at reiseråd og restriksjoner knyttet til Covid-19 pandemien kan medføre at oppholdet på kort varsel dessverre kan bli utsatt/avlyst eller at arbeidsoppgavene kan endre seg. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av oppstart vil ikke bli dekket i slike situasjoner. Grunnet innreiserestriksjoner til Australia må den aktuelle kandidaten allerede befinne seg i Australia med gyldig oppholdstillatelse.

Praktikantopphold ved ambassaden i Canberra vil gi en unik mulighet til å få innblikk i en spennende region i endring. I tillegg til Australia, dekker ambassaden New Zealand, Papua Ny-Guinea, Fiji, Cookøyene, Salomonøyene, Samoa, Tonga, Tuvalu, Nauru, Vanuatu og Kiribati, med et særlig blikk på politisk og økonomisk utvikling i Indo-Stillehavsregionen. 

Arbeidsoppgaver

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det blir derfor lagt vekt på at praktikanten skal få bredest mulig innsikt i ambassadens virksomhet.

Som praktikant må du være forberedt på at arbeidsoppgavene varierer fra dag til dag. Ambassaden i Canberra er en liten utenriksstasjon, og du blir derfor et viktig medlem av staben. Blant annet vil oppgavene dine være å oppdatere og skrive saker til ambassadens hjemmeside, besvare henvendelser fra publikum (på norsk og engelsk), bidra til ambassadens kulturarbeid, tilrettelegge for besøk og arrangementer, og bidra til ambassadens konsulærarbeid. Du vil ha en viktig rolle i innhenting av informasjon, og du vil gis mulighet til å skrive rapporter om politiske og økonomiske forhold. Ettersom ambassaden dekker mange ulike land i Stillehavsregionen, er dette en mulighet til å lære mye om en spennende region.

Det må påregnes at ambassadens virksomhet fortsatt kan være preget av koronasituasjonen for første halvår 2022. 

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for studenter med norsk statsborgerskap som er under utdanning, fortrinnsvis med avsluttet bachelorgrad. Den aktuelle kandidaten vil allerede befinne seg i Australia med gyldig oppholdstillatelse grunnet usikkerhet rundt innreiserestriksjoner til Australia og muligheten til å få visum for første halvår 2022.

Ambassaden i Canberra søker en praktikant med interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, med gode samarbeidsevner, høy arbeidskapasitet og evne til å sette seg raskt inn i nye problemstillinger. Praktikanten må også ha meget god formidlingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Erfaring med sosiale medier er en fordel. Kjennskap til, eller erfaring fra, Indo-Stillehavsregionen vil også være en fordel, men ikke en forutsetning.

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen.

Det vil bli foretatt en totalvurdering hvor både utdannelse, arbeidspraksis, annen erfaring og personlige egenskaper vil bli tatt i betraktning. Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju på Microsoft Teams eller telefon.

Følgende betingelser gjelder for praktikantoppholdet i Canberra:

Praktikantoppholdet har en varighet på seks måneder; fra januar til juli.

Det tilstås et stipend som i dag utgjør NOK 14 000 per måned. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med visum og reise til og fra Canberra, samt bolig i forbindelse med oppholdet.

Søknad for praktikantopphold fra januar til juli 2022 sendes innen søknadsfristen 24. oktober 2021. Vi tar sikte på at behandlingen av søknaden tar omkring to uker.

Søknad med CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon sendes til ambassaden via e-post emb.canberra@mfa.no. Merk søknaden "Praktikant Canberra første halvår 2022 – Navn". Søknad og CV skal skrives på norsk.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Den norske ambassaden i Canberra

E-post: emb.canberra@mfa.no

Tlf: +61 2 6270 5700 (velg alternativ 4 for politikk og næringsliv)