Fotograf Tore Fjeld - Photo:Fotograf Tore Fjeld
Fotograf Tore Fjeld

Stortings – og sametingsvalget 2021

Denne høsten er det stortings – og sametingsvalg i Norge. Hvis du oppholder deg i utlandet må du stemme fra 1. juli og senest fredag 3. september.

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller særskilt oppnevnte stemmemottakere. En oversikt over hvor du kan stemme, finner du på valglokaler.no. 

I Oseania kan du forhåndsstemme ved ambassaden i Canberra, de honorære generalkonsulatetene i Sydney, Melbourne og Wellington, og de honorære konsulatenene i Perth, Adelaide, Brisbane og Hobart. Kontaktinformasjon her

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme.

Det tas forbehold om at oppmøte ved ambassade og konsulat kan begrenses av koronarestriksjoner i den enkelte delstat/by. Vi ber derfor alle som ønsker å avlegge stemme om å kontakte ambassaden eller konsulatet på forhånd for sette opp en avtale. Har du ikke mulighet til å oppsøke en utenriksstasjon eller stemmemottaker, kan du også brevstemme. Se valg.no for mer informasjon om hvordan du kan stemme fra utlandet.

Husk å stemme i tide

På valgdagen 13. september er det for sent å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme. Dette kan du gjøre fra mandag 1. juli til og med fredag 3. september.

Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret dagen etter valgdagen kl. 17. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir forkastet. Vær derfor oppmerksom på at postgangen fra land i Oseania til Norge kan ta lang tid.

Det er ikke mulig å stemme flere ganger.

 Fotograf Tore Fjeld

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig.

Valgkort blir ikke brukt ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med legitimasjon når du skal stemme.

Sametingsvalget

Ved sametingsvalg må du være innført i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme. Du kan søke om å bli innført på sametinget.no. Søknaden må være fremme hos Sametinget dagen etter valgdagen kl. 17.