Norske pass - Photo:Catharine Caprino
Catharine Caprino

Forsinkelser ved produksjon av norske pass

Ambassaden har blitt informert om at Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet.

Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Politiet ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.

Vi viser for øvrig til pressemelding på Regjeringens hjemmeside for ytterligere informasjon.