Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Endringene gjelder for personer som allerede er norske og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

Fra mandag 3. februar 2020 er det mulig å registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i SpN (UDIs søknadsportal på nett). Det er inntil videre ikke mulig å reservere time for å levere søknad og underlagsdokumenter ved norske utenriksstasjoner. Det vil åpnes opp for dette så snart den tekniske løsningen tillater det.

I følge de nye reglene vil det bli mulig å søke om å få tilbake sitt norske statsborgerskap dersom du har mistet det norske statsborgerskapet ditt fordi du er blitt statsborger av et annet land, eller dersom Utlendingsdirektoratet har tilbakekalt statsborgerskapet ditt fordi du ikke løste deg fra det opprinnelige statsborgerskapet ditt innen fristen. Du vil da kunne søke etter en forenklet søknadsprosess der det blant annet ikke er krav om at du bor i Norge.

Dersom du har fått krav om å løse deg fra ditt tidligere statsborgerskap innen en frist, behøver du ikke lenger å følge dette. Utlendingsdirektoratet vil sende deg et brev med en bekreftelse på dette etter 1. januar 2020. Brevet må du ta med deg neste gang du skal søke om nytt pass.

Du må fortsatt undersøke om det landet du er statsborger av, godtar at du får dobbelt statsborgerskap. Dette må du spørre myndighetene i dette landet om.

Les pressemelding nr. 152-19, om at Norge åpner for dobbelt statsborgerskap fra Kunnskapsdepartementet her.

Informasjon om regler og søknadsprosedyrer finner du på sidene til Utlendingsdirektoratet.