Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ledig 60% stilling som utlendings- og konsulærmedarbeider ved ambassaden i Canberra

Ambassaden i Canberra har en ledig 60% stilling som lokalt ansatt medarbeider på utlendings- og konsulærfeltet fra 1. august 2020.

Den norske ambassaden i Canberra representerer Norge i Australia, New Zealand, Cookøyene, Salomonøyene, Fiji, Papua Ny Guinea, Nauru, Kiribati, Samoa, Tonga, Tuvalu og Vanuatu. Ambassaden i Canberra representerer pt. også Sverige og Island på utlendingsfeltet. Ambassaden har totalt 3 utsendte medarbeidere og 5 lokalt ansatte.

 

Du vil ha følgende hovedoppgaver

Forberede og avgjøre søknader om visum og søknader om arbeidsvisum

Forberede søknader om oppholdstillatelse (arbeid, studier, familie) og andre utlendingssaker

Intervjue søkere ved behov

Behandle saker i vårt elektroniske saksbehandlingssystem (Norvis)

Besvare henvendelser på telefon og epost fra våre søkere, arbeidsgivere, utlendingsmyndighetene og samarbeidspartnere

Arbeide med oppgaver på det konsulære arbeidsfelt (personnummer, pass, dødsfall, sykesaker, nødlidende etc.)

Utarbeide artikler etc. for sosiale medier og på ambassaden hjemmeside

Stasjonssjef kan endre stillingens arbeidsoppgaver ved behov

 

Kvalifikasjoner

  • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk, svensk eller dansk, i tillegg til engelsk.
  • Vi ser etter deg som har høyere utdanning og erfaring fra saksbehandling. Kjennskap til/erfaring fra arbeid med konsulær- og utlendingssaker er en fordel.
  • Det er ønskelig med kunnskap om aktuelle utlendingsfaglige lovverk.
  • Du bør ha god forståelse for IKT og evne til å raskt kunne sette deg inn i de tekniske løsningene som vi benytter i arbeidet, inkludert visumbehandlingssystemet NORVIS.
  • Du bør ha interesse for og erfaring fra arbeid med mennesker.

 

Stillingen krever norsk/nordisk statsborgerskap. Personen som ansettes må allerede være bosatt i og ha arbeidstillatelse i Australia.

 

Personlige egenskaper
Vi ser etter en kollega som har gode kontaktskapende evner og som utøver empati og respekt i samarbeid med andre. Du må være tilpasningsdyktig og inkluderende, samt evne å jobbe i et team hvor det i perioder kan være hektisk. Vi ønsker oss en kollega med handlekraft og beslutningsevne som arbeider systematisk og effektivt i henhold til lovverk og instrukser. Vi ser etter deg som er en lagspiller og som bidrar positivt til at vi når våre mål.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og integritet i ambassadens vurdering.

 

Vi tilbyr

En arbeidsplass i stadig utvikling og et godt faglig miljø

Lønn iht. avtale etter lokale vilkår

Gode velferdsordninger

 

Hvordan søke

Søknad, inkludert CV med to referanser og kopier av relevante dokumenter kan sendes til ambassadens e-post: [email protected]

 

Ambassaden er opptatt av mangfold, bl.a med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

 

Søknadsfrist: 1. juni 2020.

 

Kun aktuelle kandidater vil bli kontaktet.

 

For spørsmål vedrørende stillingen, vennligst kontakt ambassadesekretær Inge Wiktil på epost [email protected] eller på telefon +61 6270 5700.