Kommunevalg i Norge

Det er kommune- og fylkestingsvalg i Norge 9. september. Det er mulig å forhåndsstemme på den norske ambassaden i Canberra etter avtale, fra og med 1. juli til og med 30. august (mandag til fredag mellom klokken 10 og 12). Kontakt ambassaden på tlf. +61 (0)2 6270 5700.

Medbring gyldig legitimasjon. Du skal opplyse om fødselsnummer og hvilken kommune du skal stemme til ved oppmøtet.

Det er også mulig å forhåndsstemme på de norske honorære konsulatene i Australia, New Zealand, Fiji og Papua Ny Guinea i samme tidsrom. Tidspunkt må avtales på forhånd direkte med det aktuelle konsulatet.

Det er mulig å brevstemme. Send e-post til ambassaden hvis du vil ha tilsendt stemmemateriale. Husk å opplyse om navn og postadresse, samt hvilken kommune du skal stemme til.

Mer om valget her: https://valg.no/

Informasjon om stemmerett her: https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-20192/stemmerett/har-du-stemmerett/

Oversikt over honorære konsulater her: https://www.norway.no/en/australia/for-nordmenn/om-ambassaden/