Nordens dag  - 23. mars

nordiskeflagg_Søren_Sigfusson_norden_(1).png
Gratulerer med Nordens dag 3. mars. Samme dato i 1962 ble Helsingforsavtalen inngått. Den legger grunnlaget for det offisielle nordiske samarbeidet; Nordisk råd og Nordisk ministerråd. Nordens dag blir markert i hele Norden 23. mars, og nordisk samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen feirer dagen i Trondheim. De nordisk-baltiske ambassadene i Canberra har et godt samarbeid i Oceania.