Praktikantstilling

Vil du bli vår neste praktikant? Ambassaden i Canberra lyser nå ut praktikantopphold for januar 2018 - juli 2018.

Praktikantopphold ved ambassaden i Canberra vil gi en unik mulighet til å få innblikk i en spennende region i endring. I tillegg til Australia, dekker ambassaden New Zealand, Papua Ny-Guinea, Fiji, Cookøyene, Tonga og Tuvalu, med et særlig blikk på politisk og økonomisk utvikling i Asia-Stillehavsregionen.

Arbeidsoppgaver

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det blir derfor lagt vekt på at praktikanten skal få bredest mulig innsikt i ambassadens virksomhet.

Som praktikant må du være forberedt på at arbeidsoppgavene varierer fra dag til dag. Ambassaden i Canberra er en liten utenriksstasjon, og du blir derfor et viktig medlem av staben. Blant annet vil oppgavene dine være å oppdatere og skrive saker til ambassadens hjemmeside. Du vil besvare henvendelser fra publikum (på norsk og engelsk), bidra til ambassadens kulturarbeid, tilrettelegge for besøk og arrangementer, og bidra til ambassadens konsulærarbeid. Du vil ha en viktig rolle i innhenting av informasjon, og du vil gis mulighet til å skrive rapporter om politiske og økonomiske forhold.

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for studenter med norsk statsborgerskap som er under utdanning, fortrinnsvis med avsluttet bachelorgrad. Ambassaden i Canberra søker en praktikant med interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, med gode samarbeidsevner og evne til å sette seg raskt inn i nye problemstillinger. Praktikanten må også ha meget god formidlingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Erfaring med sosiale medier er en fordel. Kjennskap til, eller erfaring fra, Asia-Stillehavsregionen vil også være en fordel, men ikke en forutsetning.

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen.html?id=485910

Det vil bli foretatt en totalvurdering hvor både utdannelse, arbeidspraksis, annen erfaring og personlige egenskaper vil bli tatt i betraktning. Aktuelle søkere vil bli invitert til telefonintervju.

Følgende betingelser gjelder for praktikantoppholdet i Canberra:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på seks måneder; fra januar til juli eller fra juli til januar.
  • Det tilstås et valutaregulert stipend som i dag utgjør ca. NOK 10 625 per måned til delvis dekking av bo- og levekostnader. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Canberra, samt bolig i forbindelse med oppholdet.
  • Visum må være ordnet før tiltredelse. Ambassaden kan bidra med råd om hvordan man går frem for å anskaffe dette.

Søknad for praktikantopphold fra januar 2018 til juli 2018 sendes innen søknadsfristen 28. september 2017. Behandlingen av søknader vil normalt ta én måned.

Søknad med CV, eksamensutskrifter/ vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon sendes til ambassaden via e-post: emb.canberra@mfa.no. Søknad og CV skal skrives på norsk.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Den norske ambassaden i Canberra
E-post: emb.canberra@mfa.no
Tlf: +61 2 6270 5700