Valg 2017

Snart er det valg, og selve valgdagen er 11. september. Det er mulig å forhåndsstemme fra 1. juli.

Velgere som er bosatt i utlandet, eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere.

Forhåndsstemmeperioden starter 1. juli og varer til og med 1. september 2017.

I Australia kan man stemme på ambassaden i Canberra og på våre konsulater i Adelaide, Brisbane, Hobart, Melbourne, Fremantle/Perth og Sydney. I New Zealand kan man stemme på våre konsulater i Wellington og Auckland.

Ta kontakt med ambassaden eller aktuelt konsulat for å avtale time for å forhåndsstemme.

Se ytterligere informasjon om å forhåndsstemme:

https://www.regjeringen.no/no/portal/valg/stemme-i-utlandet-pa-svalbard-og-jan-mayen/id2554197/

Det er også mulig å avgi brevstemme. Se informasjon om brevstemmegivning her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/fdd7907147b240f19e543b1c1b617724/veileder_brevstemmegivning_2017.pdf

Ambassaden i Canberra kan kontaktes for oversendelse av valgmateriell ved brevstemmegivning.

Se ytterligere informasjon om valget, inkludert stemmerett og manntall, her:

https://www.regjeringen.no/no/portal/valg/stemme-i-utlandet-pa-svalbard-og-jan-mayen/id2554197/

Vi gjør oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 11. september for å telle med i oppgjøret. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Godt valg!

Please see the following page for English information about the election: https://www.regjeringen.no/contentassets/c642eeb2a0004e31b6e60615f0268b76/valgbrosjyre-engelsk.pdf