Saksgang og behandlingstid for søknad

Alle søknader om nødpass må behandles og innvilges av ambassaden i Canberra eller politiet i Norge før nødpass kan utstedes. 

Søknad om nødpass innlevert ved ambassaden behandles ved mottak. Dersom søknad innvilges, utstedes og registreres passet som hovedregel på dagen. Det kan dog oppstå forsinkelser i registreringsprosessen. Ambassaden kan derfor ikke garantere at nødpass kan utstedes i tide for planlagt reise.

I de tilfeller der søknad er innlevert til et konsulat, kan saksgang og behandlingstid for søknaden variere avhengig av hvor du søker. Vi anbefaler derfor at det søkes minst en uke for planlagt avreise.