Etter utstedelse

Nødpass utstedes kun for én reise (utreise og eventuelt hjemreise). Passets gyldighetstid skal ikke være lengre enn det som er påkrevd for å gjennomføre reisen, og kan ikke overstige ett år. Det er ikke anledning til å forlenge gyldighetstiden for midlertidig pass.

Passet må innleveres til norsk passmyndigheten (politiet eller utenriksstasjon) eller til norsk grensekontrollmyndighet for makulering ved reisens slutt.