Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Leveattester 2020

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjonen vil vi ikke sende ut leveattester i 2020.

 

Dette vil ikke få betydning for utbetalinger av pensjon og uføretrygd.