Norge og Albania

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og Albania ble opprettet 29. mai 1971. Forbindelsene mellom Norge og Albania ble intensivert som følge av Kosovo-krisen, og i dag har Norge og Albania et tett og godt samarbeid, blant annet som allierte i NATO.

Albania dekkes av den norske ambassaden i Prishtina. Nordmenn som har behov for konsulær bistand eller annen støtte fra utenrikstjenesten bes derfor ta kontakt med ambassaden i Prishtina.

Contact information

Royal Norwegian Embassy in Prishtina
Rr.Sejdi Kryeziu nr. 8 Qyteza Pejton
10000, Prishtina
Republic of Kosovo

Phone: +381 (0) 38 232 111 00
E-mail: emb.prishtina@mfa.no
Fax: +381 (0) 38 232 111 00