Informasjon vedrørende Koronaviruset (Covid-19)

Oppdatert 14. mars 2020

 Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april.
Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

- Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende.

- Norske myndigheter har besluttet at alle som kommer fra reiser utenom Norge, Sverige og Finland, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft fra 27. februar.

- Her finner du mer informasjon om reiser: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

- Norske reisende anbefales forøvrig å holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Reisende bør følge lokale myndigheters råd, veiledning og anmodninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

- Det er Folkehelseinstituttet som gir helsefaglige reiseråd. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter her.

- For mer informasjon fra norske myndigeter om disse spørsmålene, se følgende lenke: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/