PressReleaseBanner Image - Photo:Gsso
Gsso

Endring i reiseråd for Afghanistan

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Afghanistan og oppfordrer norske borgere til å forlate landet.

Utenriksdepartementet har besluttet å skjerpe reiserådet for Afghanistan.

Det skjerpede reiserådet er uttrykk for Utenriksdepartementets vurdering av den forverrede helhetlige sikkerhetssituasjonen i landet.

Reiserådet kommer i tillegg til det pandemi-relaterte reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er også gjort unntak for enkelte land og områder på EUs såkalte tredjelandsliste.