Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiseinformasjon norge - Photo:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Informasjon til norske borgere som oppholder seg i Afghanistan

| Published by: Elisabeth Wemberg

Det vises dagens pressemelding fra Utenriksdepartementet med oppfordring om at alle norske borgere på reise i utlandet, bør vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/frarader-reiser-som-ikke-er-strengt-nodvendige-til-alle-land/id2693564/

Ambassaden har ikke mulighet til å bistå norske borgere som befinner seg i Afghanistan med hjemreise. 

Vi minner for øvrig om reiserådet for Afghanistan om at alle reiser til eller opphold i landet frarådes. https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_afghanistan/id2415875/