Informasjon til norske borgere i Afghanistan

Den norske ambassaden i Kabul mottar henvendelser fra norske statsborgere og personer med oppholdstillatelse i Norge som ønsker hjelp til å returnere til Norge. Ambassaden følger kontinuerlig med på forskjellige initiativer som tas med tanke på en slik mulighet, men per i dag finnes det ingen kommersielle flygninger som kan ta med sivile.

| Published by: Elisabeth Wemberg

Den norske ambassaden i Kabul mottar henvendelser fra norske statsborgere og personer med oppholdstillatelse i Norge som ønsker hjelp til å returnere til Norge. Ambassaden følger kontinuerlig med på forskjellige initiativer som tas med tanke på en slik mulighet, men per i dag finnes det ingen kommersielle flygninger som kan ta med sivile. Ambassaden har mottatt spørsmål om muligheten for å fly med FNs humanitære flytjeneste (UNHAS), men kan opplyse om at dette kun er mulig for ansatte i FN, humanitære organisasjoner og reisende i offentlig ærende.

Dersom det skulle komme tilbud om flygning ut av Kabul som kan ta med sivile reisende, vil ambassaden legge ut informasjon om dette. Det gjøres oppmerksom på at alle utgifter for reisen i tilfelle vil måtte dekkes av den reisende selv.

Norske statsborgere og andre med oppholdstillatelse i Norge, som ønsker hjelp til å returnere til Norge, kan om de selv ønsker det sende følgende informasjon til Den norske ambassaden i Kabul på e-post: kabul.consular@mfa.no:

  • Kopi av pass (personopplysningssiden)
  • Eventuell oppholdstillatelse for personer uten norsk statsborgerskap
  • E-postadresse og telefonnummer du kan nås på

Ambassaden kan ikke love plass på noen flygning, men dersom det skulle bli en slik mulighet vil overnevnte informasjon kunne bidra til raskere prosess.

Personer som måtte ha behov for å få tilsendt livsviktige medisiner fra Norge, kan ta kontakt med ambassaden på nevnte e-post.