Illustrasjon slik stemmer du - Photo:Valg.no
Valg.no

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Forhåndsstemming ved ambassaden

Denne høsten er det Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Hvis du oppholder deg i utlandet, kan du stemme der fra 1. juli og senest fredag 1. september. Merk at fristen for å forhåndsstemme på ambassaden i Aten er 29. august. 

Du kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller særskilt oppnevnte stemmemottakere.

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme.

Har du ikke mulighet til å oppsøke en utenriksstasjon eller stemmemottaker, kan du også brevstemme. Se valg.no for mer informasjon om hvordan du kan stemme fra utlandet. Her finner du også en oppdatert liste over adresser til valgstyrer i kommuner i Norge.

Hvordan forhåndsstemme på ambassaden i Aten

Det er mulig å forhåndsstemme på ambassaden i Aten hver tirsdag og torsdag fra 4. juli til 29. august mellom kl 09:30 og 12:30. Tid må avtales på forhånd ved å sende mail til emb.athens@mfa.no.

Det er ikke mulig å stemme ved de honorære konsulatene i Hellas, men du kan ved å kontakte ambassaden, for å få nødvendig materiell sendt til det nærmeste honorære konsulatet og deretter utføre brevstemme, som nevnt over. Du vil selv være ansvarlig for å få sendt det med posten, da konsulatet kun kan bistå med å levere ut valgmateriell.

For Kypros vil det være mulig å avlegge forhåndsstemme ved vårt honorære generalkonsulat i Nicosia. Ta kontakt med konsulatet for å avtale tid for stemmegivning. Kontakt informasjon finner du her; Honorært generalkonsulat i Nicosia - Norway in Cyprus.

Husk å stemme i tide

På valgdagen 11. september er det for sent å avgi stemme i utlandet. Hvis du befinner deg i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du derfor forhåndsstemme. Dette kan du gjøre fra mandag 1. juli, til og med fredag 1. september. Merk at fristen for å forhåndsstemme på ambassaden i Aten er 29. august. 

Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret dagen etter valgdagen kl. 17. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir forkastet.

Det er ikke mulig å stemme flere ganger.

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • fyller 18 år innen utgangen av 2023
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Dersom du ikke er norsk statsborger vil du ha stemmerett hvis du er

  • Statsborger i Danmark, Finland, Island eller Sverige og har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Ikke er statsborger i noen av landene nevnt ovenfor og har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om innføring i manntallet. Dette gjøres ved å signere på at du vil søke om innføring i manntallet på omslagskonvolutt utenriks.

 

God stemming!