Neue Design Studio - Photo:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Expired Norwegian passports are accepted as a valid travel document

Greek authorities accept Norwegian passports expired up to three years ago for entry into Greece for persons above 16, until the end of 2022.

(For information in Norwegian, see further down):

Children under the age of 16 may enter into Greece with a passport expired less than one year in advance. Valid national ID cards with the right to travel are also considered as a valid travel document for entry into Greece. Maculated passports are not valid. 

The agreement is between Norway and Greece. If you have a transit through other countries, it’s your own obligation to check their entry rules. The agreement went into force on June 21st, 2022.

In response to the high demand and passport shortage in Norway, the Greek authorities allows Norwegians who bear an expired Norwegian passport to be accepted as a valid travel document for entry into Greece.

If your passport gets stolen or you lose it while in Greece you are still required to apply for an emergency passport. For more information click here

Norske utgåtte pass er godkjent som et gyldig reisedokument

Greske myndigheter godkjenner norske pass som gikk ut for inntil tre år siden for innreise til Hellas for personer over 16 år. Barn under 16 år kan reise inn til Hellas med pass utløpt mindre enn ett år i forveien. Ordningen gjelder til utgangen av 2022. Et gyldig nasjonalt ID-kort med reiserett kan også brukes for reiser til/fra Hellas. Makulerte pass er ikke gyldig. 

Avtalen er mellom Norge og Hellas, slik at ved transitt gjennom andre land må du selv sørge for å sjekke reglene som gjelder i det gitte landet. Avtalen trådte i kraft 21. juni 2022.

På grunn av den høye etterspørselen og mangelen på norske pass i Norge, tillater greske myndigheter norske borgere som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien, å kunne reise til Hellas med sitt utløpte pass som et gyldig reisedokument.

Hvis passet ditt blir stjålet eller tapt på din reisen i Hellas må du fortsatt søke om nødpass. Mer informasjon om nødpass finnes her.