Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Travelinformation - Photo:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Informasjon om koronasituasjonen

Her finner du lenker til norske, greske og kypriotiske myndigheter med informasjon om koronasituasjonen.

Koronasituasjonen: Informasjon fra den norske regjeringen.

INFORMASJON FOR HELLAS OG KYPROS


HELLAS:

Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge greske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. 

Turister fra land i EU, Schengen og utvalgte land med lav COVID-19 smitteforekomst er ikke omfattet av karanateneregler. Informasjon om restriksjoner og karantene finnes på nettsidene Destination Greece. Health first og Protocol for arrivals to Greece.

Hellas har åpnet for internasjonale flyvninger til alle greske flyplasser. Alle passasjerer må fylle ut et digitalt skjema: Passenger Locator Form 24 timer før ankomst. Skjemaet gjelder også om du ankommer Hellas med båt, tog eller bil.

Hvis du har spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet, kan du kontakte greske myndigheters helpdesk tlf: +30 215 560 5151

Informasjonen til reisende finnes også på nettsiden til
Athens International Airport og Re-open EU - Hellas  

  • Du kan ringe 1135 hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg i Hellas.
  • Du kan ringe hjelpetelefonen 10306 for psykososial oppfølging.

 

KYPROS: 
Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan covid-19-situasjonen utvikler seg, og følge kypriotiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Informasjon finnes på nettsiden New Coronavirus disease.

De fleste innførte restriksjonene er nå fjernet. Helsemyndighetene minner om at lokale restriksjoner kan bli gjeninnført på kort varsel dersom smittesituasjonen tilsier det.

Det er kun mulig å krysse fra nord til sør og fra sør til nord for kypriotiske borgere og personer med permanent oppholdstillatelse på Kypros, og i særskilte humanitære tilfeller. Personer som har oppholdt seg nord på Kypros er inntil videre karantenepliktige ved ankomst til Norge, se nærmere informasjon om dette på Folkehelseinstituttets hjemmesider

Innreiserestriksjoner: Med utgangspunkt i smittesituasjonen, deles land inn i tre kategorier: A, B og C-land. Alle reisende må fylle ut et elektronisk skjema 24 timer før innreise: Cyprus Flight Pass. Informasjon om vilkår finnes på nettsiden til Covid-19 Press and information office.

Informasjon til reisende finnes også på Re-open EU-Cyprus

  • Du kan ringe 1420 hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg på Kypros. 

Sjømannskirken har en døgnåpen beredskapstelefon for nordmenn i utlandet. Du kan ringe 00 47 951 19 181 hvis du trenger noen å snakke med.

Rådet for psykisk helse har en liste med hjelpetelefoner og nettsteder hvor du kan få veiledning og noen å snakke med.