Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Travelinformation - Photo:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Informasjon om koronavirus

Her finner du informasjon om koronavirus. Greske og kypriotiske myndigheter har innført en rekke tiltak for å stanse spredningen av viruset. Dette innebærer blant annet restriksjoner i bevegelsesfriheten.

KYPROS: Fra 24. mars er det restriksjoner i bevegelsesfriheten på Kypros. Restriksjonene gjelder i første omgang til 24. april. Alle som ferdes utendørs må ha med pass eller ID, samt dokumentasjon som spesifiserer grunnen til at en forlater hjemmet enten ved et skjema, en egenerklæring eller ved å sende en sms til 8998.

Egenerklæringen må ha informasjon om navn, adresse og grunnen til at du går ut:
1. Farmasi eller legebesøk
2. Supermarket
3. Bank
4. Nødvendige kommunale tjenester
5. Hjelpe eldre eller andre
6. Trene, lufte kjæledyr
7. Bryllup, begravelse, barnedåp
8. Andre nødvendige ærend

Du kan også sende sms til 8998 og taste tallet som angir grunnen til at du går ut (1-8), navn, etternavn og adresse.

  • Du kan ringe 1420 hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg på Kypros. 

HELLAS: Restriksjoner i bevegelsesfriheten ble innført 23.mars. Restriksjonene gjelder i første omgang til 6. april. Alle som ferdes utendørs må ha med pass eller ID, samt dokumentasjon som spesifiserer grunnen til at en forlater hjemmet enten ved et skjema fra forma.gov.gr/en, en egenerklæring eller ved å sende en sms til 13033.

Egenerklæringen må ha informasjon om navn, adresse og grunnen til at du går ut:
1. Farmasi eller legebesøk
2. Supermarket
3. Bank
4. Hjelpe eldre eller andre
5. Bryllup, begravelse, barnedåp
6. Trene, lufte kjæledyr

Du kan også sende sms til 13033 og taste tallet som angir grunnen til at du går ut (1-6), navn, etternavn og adresse.

  • Du kan ringe 1135 hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg i Hellas.

 

Greske og kypriotiske nettsider
National Public Health Agency Greece

General Secretariat for Civil Protection Greece

112 Emergency Communication Service

Ministry of Health Cyprus

Sjømannskirken har en døgnåpen beredskapstelefon for nordmenn i utlandet. Du kan ringe 00 47 951 19 181 hvis du trenger noen å snakke med.