For norsk næringsliv

Ambassaden bistår norsk næringsliv etter behov og interesse, og holder god kontakt med norske næringsinteresser i Hellas.

Ambassaden bistår norske virksomheter på ulike måter, blant annet med å arrangere regelmessige næringslivssammenkomster, gi råd om lokale forhold og etablere og styrke kontakter.

Elektrisk ferge
Elektrisk ferge i Halsafjorden. Photo:Nikolaos Agouros

Shipping er en framtredende og dynamisk sektor i den greske økonomien. Norske firma vil kunne finne interessante muligheter blant annet innen forsikring, finansiering, klassifisering og skipsmegling. Hellas har perspektiver for offshore energiutvinning som på sikt vil kunne gi grunnlag for norske næringsinteresser.