Alpene - Foto:Sofie Kathrine Marhaug
Sofie Kathrine Marhaug

Praktikantstilling ved ambassaden i Bern

Er du student, snakker tysk og har lyst på et spennende semester i en av Europas mest sjarmerende hovedsteder? Da kan et praktikantopphold på Norges ambassade i Bern være noe for deg. Søknadsfrist for vårsemesteret 2023 er 4. oktober.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikantene vil delta i ambassadens daglige virke.

Det vil kun bli tatt opp én praktikant til vårsemesteret i perioden januar – juli 2023. Praktikanten vil delta i det løpende arbeidet innen varierte fagområder ved ambassaden, slik som blant annet økonomi, næringsfremme, energi, kultur, kommunikasjon og politikk. 

I tillegg vil praktikanten også ta del i øvrige løpende oppgaver ved ambassaden, slik som praktisk gjennomføring av arrangementer og besøk.

Vi ser etter kandidater som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, kan arbeide selvstendig og har gode formidlingsevner på tysk, norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Gode tyskkunnskaper er en forutsetning, mens kunnskap i Sveits sin øvrige offisielle språk teller positivt. Kandidater som blir utvalgt til intervju kan også bli bedt om å gjennomføre en skrivetest. 

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant:

 • Norsk statsborgerskap
 • Registrert som student ved et godkjent lærested
 • Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der søker har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan søker likevel bli vurdert hvis søker har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet
 • Ikke tidligere vært studentpraktikant
 • Medlem av folketrygden

Praktisk

 • Oppholdet varer i seks måneder og starter etter nærmere avtale i januar (vårsemesteret) eller i august (høstsemesteret).
 • Praktikanten vil motta et månedlig stipend på rundt NOK 15.000,-.
 • Sykeforsikring: Det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
 • Ansvarsforsikring: Ambassaden anbefaler på det sterkeste at den enkelte praktikant tegner en privat ansvarsforsikring som gjelder for opphold i Sveits.
 • Oppholdstillatelse er ikke nødvendig, men praktikanten blir registrert lokalt etter ankomst.
 • Stipendet kan kombineres med lån fra lånekassen.

Dersom det skulle komme endringer i reiseråd eller andre pandemirelaterte begrensinger fra norske eller sveitsiske myndigheter kan praktikantoppholdet bortfalle på kort varsel. Eventuelle påløpte utgifter forut for praktikantoppholdet vil i tilfelle ikke bli refundert eller erstattet.

Søknad

Søknad, CV, karakterutskrifter/vitnemål, eventuelle attester og annen relevant informasjon sendes som en samlet PDF elektronisk til ambassaden i Bern: emb.bern@mfa.no. Merk søknaden «Praktikantopphold våren 2023 – fornavn etternavn».

For praktiske spørsmål om praktikantordningen ved ambassaden i Bern kan du ta kontakt på telefon (+41) 31 310 55 55 eller direkte med nestleder og ambassaderåd Stian Hegland på stian.arvid.hegland@mfa.no.

Søknadsfrist for praktikantplass i vårsemesteret 2023 er tirsdag 4. oktober.

Bosted

Praktikanten er selv ansvarlig for å finne et sted å bo.


Den norske ambassaden i Bern

Ambassaden ivaretar norske interesser overfor Sveits, Liechtenstein og Den Hellige Stol (Vatikanstaten).

Ambassaden er en av Norges mindre utenriksstasjoner med totalt 8 ansatte, hvor 2 er utsendte. Ambassaden befinner seg i et moderne kontorbygg litt utenfor sentrum i Bern.

Bern er hovedstaden i Sveits og ligger meget sentralt plassert i hjertet av Europa. Et opphold i Bern vil by på gode muligheter til å praktisere tysk, både skriftlig og muntlig samt andre europeiske språk. Det er kort avstand til Alpene og nabolandene Frankrike, Tyskland og Italia. Da Sveits har et særdeles godt utbygget offentlig transportsystem, kan alle de fire språkregionene nås på kort tid. Bern har for øvrig et godt praktikantmiljø, og det er gode muligheter til å knytte et internasjonal sosialt nettverk.