Praktikantopphold ved ambassaden i Bern

Ambassaden i Bern søker en studentpraktikant til vårsemesteret 2022, fra 1. februar – 31. juli. Søknadsfrist 25. oktober kl. 13:00.

Vi gjør oppmerksom på at Covid-19-situasjonen og eventuell endring i reiseråd til Sveits vil kunne medføre at tilbud om studentpraktikantopphold for våren 2022 må kanselleres. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av oppstart vil ikke bli dekket i slike situasjoner. Søkere for høsten 2020 som fikk prosessen avbrutt grunnet Covid-19 oppfordres til å søke igjen.

Om ambassaden

Ambassaden i Bern dekker det bilaterale forholdet til Sveits samt til Liechtenstein og Den Hellige Stol. Ambassaden er en liten utenriksstasjon med totalt 8 ansatte hvorav 2 er utsendte.


Praktiske opplysninger

Hensikten med studentpraktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under løpende veiledning fra ambassadens ansatte vil studentpraktikanten ta del i ambassadens daglige virksomhet. Det legges vekt på at studentpraktikanten skal få en bred innsikt i hvordan en utenriksstasjon fungerer.

Studentpraktikanten vil ta del i et stort spekter av ambassadens faglige og praktiske oppgaver, inkludert informasjonsarbeid om Norge og Sveits, oppdatering av ambassadens hjemmesider, informasjonsinnhenting og rapportering til norske myndigheter om politiske og andre aktuelle saker samt ulike konsulære og administrative oppgaver. Studentpraktikanten vil også være delaktig i ambassadens bilaterale kultursamarbeid.

Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend som i dag utgjør rundt NOK 15 000 per måned. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen. Studentpraktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter

Bern er hovedstaden i Sveits og ligger meget sentralt plassert i hjertet av Europa. Et opphold i Bern vil by på gode muligheter til å praktisere tysk, både skriftlig og muntlig samt andre europeiske språk. Det er kort avstand til Alpene og nabolandene Frankrike, Tyskland og Italia. Da Sveits har et særdeles godt utbygget offentlig transportsystem, kan alle de fire språkregionene nås på kort tid. Bern har for øvrig et godt praktikantmiljø, og det er gode muligheter til å knytte et internasjonal sosialt nettverk.

Kvalifikasjoner

Det er en forutsetning at studentpraktikanten er norsk statsborger og er medlem i folketrygden samt at vedkommende ikke har vært studentpraktikant ved en utenriksstasjon tidligere. Det er videre en forutsetning av søkere er i et studieløp. Søkere som nettopp har fullført en bachelorgrad eller mastergrad kan også vurderes dersom vedkommende har til hensikt å fortsette med videre studier etter praktikantoppholdet.

Søkere må ha meget gode formidlingsevner på norsk, engelsk og tysk. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner blir vektlagt i utvelgelsen. Det forutsettes kjennskap til bruk av IKT- og web-verktøy. Det vil også bli lagt vekt på relevant faglig bakgrunn og kjennskap til Sveits og EU-spørsmål er en fordel.

For øvrig vises det til UDs retningslinjer for ordningen med studentpraktikanter i utenrikstjenesten som finnes her

Søknadsinformasjon

Kortfattet søknad med CV, eksamensutskrifter/vitnemål, attester, og annen relevant informasjon sendes i én PDF-fil til emb.bern@mfa.no innen mandag 25. oktober 2021 kl. 13:00. E-posten merkes med «Studentpraktikant vår 2022 – ETTERNAVN fornavn» i emnefeltet.

Alle søkere vil få svar, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til ambassaderåd Stian A. Hegland på stian.arvid.hegland@mfa.no.