Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

More people must go into hotel quarantine and entry restrictions to be extended

Anyone undertaking unnecessary leisure travel abroad must stay at a quarantine hotel when they return to Norway. In addition, the current strict entry restrictions are being extended, which generally means that only foreigners residing in Norway will be allowed to enter the country, initially up until 7 April.

Find more information in English here: More people must go into hotel quarantine and entry restrictions to be extended - regjeringen.no

 

Personer som reiser på unødvendige fritidsreiser til utlandet må på karantenehotell når de kommer tilbake til Norge. I tillegg forlenges dagens strenge innreiserestriksjoner, som gjør at det i all hovedsak kun er utlendinger bosatt i Norge som får komme til landet, i utgangspunktet frem til 7. april.

Finn mer informasjon på norsk her: Flere må på karantenehotell og innreiserestriksjonene forlenges - regjeringen.no