Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Kjærester og familiemedlemmer til nordmenn kan nå komme på besøk til Norge

Regjeringen åpner fra 15. juli for innreise for utlendinger fra land utenfor EU/EØS, såkalt tredjelandsborgere, som har familie eller et etablert kjæresteforhold i Norge. Men det gis ikke unntak fra karanteneplikten eller de normale vilkårene i utlendingsloven.