Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Globalskole

Undervisning på nett i norsk, samfunnsfag og KRLE sørger for god fag- og språkutvikling for norske barn som er bosatt i utlandet.

Globalskolen er en nettskole for norske barn i utlandet, i alderen 6 til 16 år. Undervisningstilbudet er for de tre særnorske fagene norsk, samfunnsfag og KRLE (kristendom, religion, etikk og livssyn) og er ukeplanbasert. Tilbudet er skreddersydd for familier som ønsker holde kontakten med Norge og norsk skole.

Mer informasjon finner du her: Nettundervisning: Slik lærer barna norsk i utlandet | Globalskolen AS