Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

UDs globale reiseråd forlenges / Global travel advice from the Ministry of Foreign Affairs to be extended

Det globale reiserådet forlenges fra 1. mars til 15. april. / The global travel advice will be extended to apply until 15 April 2021.

Smittesituasjonen globalt, nye tiltak knyttet til utbruddet av det muterte viruset, kapasitet i de ulike lands helsevesen og andre lands reiserestriksjoner er faktorer som ligger til grunn for den nye beslutningen regjeringen har fattet. Det globale reiserådet hvor Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, forlenges til 15. april.

Finn mer informasjon her: UDs globale reiseråd forlenges - regjeringen.no

 

The decision by the Government to extend the global travel advice has been taken on the basis of a variety of factors, including the global Covid-19 situation, new measures to counter the outbreak of new variants of the virus, the capacity of other countries’ health services and the travel restrictions that apply in other countries. The Ministry’s global travel advice against non-essential travel to all countries will be extended to apply until 15 April.

Find more information here: Global travel advice from the Ministry of Foreign Affairs to be extended - regjeringen.no