Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Pass til barn

Viktig endring!

Fra og med 01.05.2021 kan de honorære konsulatene ikke lenger ta imot søknader om pass til barn. Fra denne dato må alle barn søke om pass ved en ambassade (f.eks i Bern), eller ved et politikammer i Norge.

Endringen kommer som følge av regjeringens beslutning om å styrke ID-forvaltningen i Norge. Nye og strengere bestemmelser i pass- og ID-forskriften, med krav om bedre kvalitet på avgitt biometri, gjør at det ikke lenger er tillatt at honorære konsulater tar imot søknader om ordinært pass til barn.