Globalskolen - Søknadsfrist 30. januar

31 Dez 2019
-
30 Jul 2020
  • Wo: Nettbasert studie
  • Wann: 31. Dez 2019, 11:00 - 30. Jul 2020, 10:00
  • Was: Norsk grunnskoleundervisning
Nettbasert studie - Foto:Nettbasert studie

Viktig informasjon til norske familier med barn i grunnskolealder

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole.

Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter
per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår).

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for
kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som
andrespråk. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Globalskolens hjemside,
https://globalskolen.no/

Søknadsfristen for vårsemesteret 2020 er 30. januar.

Kontaktinformasjon: 

Rektor: Lilli Brenne Røv

Telefon: +47 911 79 707

E-post: [email protected]