Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Norge tillater dobbelt statsborger fra og med 1. januar 2020

Stortinget har bestemt at dobbelt statsborgerskap skal bli tillatt for alle som er eller ønsker å bli norske borgere.

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene. Det vil ta minst ett år før de nye reglene begynner å gjelde.

I mellomtiden gjelder de gamle reglene om dobbelt statsborgerskap. Det betyr at hvis du har søkt om norsk statsborgerskap, har fått tilsagn om norsk statsborgerskap eller har fått krav om å løse deg fra ditt gamle statsborgerskap gjelder fortsatt de gamle reglene for deg.

For øvrig er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her.