Kongens erindringsmedalje

Kongens erindringsmedalje for særlig fortjenstfullt virke i Hans Majestet Kongens tjeneste

Ambassaden tar i disse dager avskjed med Michelle Strømme som ved årsskiftet går av med pensjon.

Michelle, som har arbeidet ved ambassaden i over 32 år, ble 17. desember tildelt H. M. Kongens erindringsmedalje for særlig fortjenstfullt virke i Hans Majestet Kongens tjeneste.

Vi takker evig unge Michelle for godt vennskap og fantastisk innsats, og ønsker henne lykke til med pensjonstilværelsen.

Michelle
Medalje Foto: CEK