Omvalg til fylkestinget i Østfold i Moss kommune

Fylkestingsvalget i Moss kommune er kjent ugyldig. Det kan stemmes ved ambassaden og konsulatene fra 6. til og med 17. november 2023.

Kommunal- og distriktsdepartementet har kjent fylkestingsvalget i Moss kommune ugyldig, og bestemt at det skal gjennomføres omvalg til fylkestinget i Østfold i Moss kommune. Årsaken er at det ble gjort en feil i valggjennomføringen som kan ha hatt betydning for valgresultatet.

Velgere som er manntallsførte i Moss kommune og som oppholder seg utenriks, kan stemme til fylkestingsvalget i Østfold fra og med 6. november til og med 17. november.

Vennligst ta kontakt med ambassaden eller et av våre konsulater dersom du ønsker å avgi stemme. Ambassaden kan også sende ut valgmateriale per post.