Vaccine drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Informasjon: Koronavirus

Her finner du informasjon om koronavirus-situasjonen i Norge og Tyskland

| oppdatert 21. desember 2022

I teksten under følger lenker til norske og tyske myndigheters nettsider som inneholder viktig informasjon om de aktuelle retningslinjer. Personer som reiser må sette seg inn i hvilke regler som gjelder i det landet de reiser til, og hvilke regler som gjelder når de kommer tilbake til Norge. Denne artikkelen vil ikke oppdateres fortløpende. Nettstedene vi henviser til oppdateres jevnlig. 

Vi ber om at informasjonen leses nøye, da de fleste svar er å finne der. Du bør sjekke på lenkene regelmessig dersom du venter på endringer. Spørsmål til innholdet på de ulike nettsidene ber vi om at rettes direkte mot de ulike aktørene, da ambassaden kun kan henvise, men ikke besvare spørsmål.

Restriksjoner og regler kan endres på svært kort varsel både i Norge og andre land. Reiser til og fra utlandet kan derfor være forbundet med uforutsigbarhet og usikkerhet. De som velger å reise må være forberedt på at situasjonen kan endre seg mens man er på reise. 

 

Viktig informasjon om innreise til Norge

Alle som kommer til Norge må sette seg inn i situasjonen der. 

 

Viktig informasjon om innreise til Tyskland

Det er i utgangspunktet tyske myndigheter som informerer om regler for innreise til Tyskland. På regjeringen sine reisesider finnes informasjon om hvilke regler som gjelder i forbindelse med innreise under pandemien, samt lenker til tyske myndigheters informasjon på engelsk: Tyskland - reiseinformasjon - regjeringen.no

Dette er en svært konsentrert versjon av de overordnede, pandemirelaterte innreisereglene. Ved spørsmål er det best å gå inn på de oppgitte lenkene for å finne mer utfyllende informasjon.

Ambassaden kan ikke gi forpliktende svar på vegne av tyske myndigheter, men henviser til tyske myndigheters hjemmesider og informasjonen som er å finne der.

 

De enkelte delstatsregjeringene kan innføre lokale tiltak og reisende bør finne informasjon hos lokale myndigheter (velg den aktuelle delstat og velg deretter engelsk språk). Delstatene har ofte egne telefonnummer man kan benytte for å få informasjon. Disse er å finne på de ulike delstatenes hjemmesider. 

Personer, som frykter å være smittet av Covid-19, skal unngå kontakt med andre og kontakte lokale tyske helsemyndigheter. Robert-Koch-Institut har en egen søkefunksjon for å finne frem til riktig helsemyndighet i Tyskland her ved å taste inn postnummer eller sted.

Viktige telefonnummer:

  • Patientservice (medisinsk beredskapstjeneste): 116 117
  • Det tyske helsedepartementets hotline: (030) 34 64 65 100
  • Korona-hotline Berlin: (030) 9028 2828 

Her er informasjon om nordmenns helserettigheter i Tyskland.