Praktikanter til ambassaden i Berlin

Er du student, snakker tysk og har lyst på et spennende semester i Europas mest dynamiske by? Da kan et praktikantopphold på Norges ambassade i Berlin være midt i blinken for deg. Søknadsfrist for praktikantplass i høstsemesteret 2022 er 18. april.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikantene vil delta i ambassadens daglige virke.

Det vil bli tatt opp tre praktikanter til høstsemesteret i perioden august – desember. Praktikantene vil delta i det løpende arbeidet innen varierte fagområder, men de tre praktikantplassene har primær faglig forankring innen hhv. 1) økonomi/næringsfremme/energi, 2) kultur/kommunikasjon og 3) politikk.  Vi ber deg presisere i søknaden hvilket fagfelt som har høyest prioritet.

I tillegg vil alle praktikantene inngå i en pool der oppgavene omfatter besvarelse av løpende henvendelser til ambassaden, omvisninger på ambassadekomplekset, informasjonsinnhenting/analyse samt praktisk gjennomføring av arrangementer og besøk.

Vi ser etter kandidater som har en særlig interesse for Tyskland og de tysk-norske forbindelsene. Relevant teoretisk og praktisk bakgrunn vil bli vektlagt. Gode tyskkunnskaper er en forutsetning.