Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Information banner White - Foto:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Konsulatet åpner for publikum (etter avtale) / Das Konsulat öffnet für Besucher (nach Terminvereinbarung)

Last updated 21.04.20. På grunn av den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med spredningen av COVID-19 vil det kun være mulig å besøke konsulatet med avtalt time.

NORSK - siehe unten für Text auf Deutsch.
Oppdatert 21.04.2020.

Ambassaden vil fra mandag 27. april 2020 kunne ta imot passkunder og publikum fra tirsdag til fredag kl. 12.00-15.00 etter avtale. Det vil dessverre ikke være mulig å komme uten avtalt time. Du kan reservere en time ved å sende oss en mail eller ringe.

E-post: [email protected]

Vi ber alle som har avtale om at de venter utenfor til de får beskjed om å gå inn.


Ambassaden opprettholder sin virksomhet, men primært på digitale plattformer.

Vi ber om at alle andre henvendelser rettes til [email protected]

For mer informasjon se egen artikkel om korona-situasjonen:
https://www.norway.no/de/germany/norwegen-germany/aktuelles-veranstaltungen/aktuelles/informasjon-om-koronaviruset/


DEUTSCH
Stand am 21.04.2020

Ab Montag der 27. April 2020 wird es Dienstags bis Freitags von 12.00-15.00 Uhrwieder möglich sein, nach Terminabsprache, persönlich im Konsulat zu erscheinen. Es wird leider nicht möglich sein, ohne Termin zu erscheinen. Ein Termin kan per E-Mail oder Telefon vereinbart werden. 

E-Mail: [email protected]

Wir bitten darum, dass alle mit Termin draussen warten bis Sie hereingelassen werden.


Die Botschaft setzt ihre Aktivitäten fort, allerdings hauptsächlich auf digitale Plattformen.

Es wird darum gebeten, alle andere Anfragen per mail an die Botschaft zu richten: [email protected]

Weitere Informationen und Links zur aktuellen Situation finden Sie hier:
https://www.norway.no/de/germany/norwegen-germany/aktuelles-veranstaltungen/aktuelles/korona/