Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Konsulatet går over til digital drift / Konsulat nur digital

På grunn av den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med spredningen av COVID-19 går konsulatet over til digital drift for publikum

Oppdatert 16.03.2020.

Vi ber om at alle henvendelser rettes til [email protected]

På grunn av den aktuelle situasjonen rundt corona-viruset, ber ambassaden norske statsborgere om å vente med å bestille ordinære pass.

Ambassaden opprettholder sin virksomhet, men primært på digitale plattformer.

For mer informasjon se egen artikkel om corona-situasjonen.

https://www.norway.no/de/germany/norwegen-germany/aktuelles-veranstaltungen/aktuelles/korona/

 

Stand am 16.03.2020

Konsulat nur digital geöffnet

Das Konsulat ist für Publikumsverkehr zu – außer akute konsularische Notfälle für norwegische Staatsbürger.

Es wird darum gebeten, alle Anfragen per mail an die Botschaft zu richten: [email protected]

Auf Grund der aktuellen Situation des Corona-Virus, fordert die Botschaft die norwegischen Staatsbürger auf, mit der Bestellung von ordinären Pässen abzuwarten.

Die Botschaft setzt ihre Aktivitäten fort, allerdings hauptsächlich auf digitale Plattformen.

Für weitere Informationen und Links zur aktuellen Situation finden Sie hier:

https://www.norway.no/de/germany/norwegen-germany/aktuelles-veranstaltungen/aktuelles/korona/