Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Information banner White - Foto:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Konsulatet åpner for publikum (etter avtale) / Das Konsulat öffnet für Besucher (nach Terminvereinbarung)

På grunn av den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med spredningen av COVID-19 vil det kun være mulig å besøke konsulatet med avtalt time.