Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Vaccine drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Informasjon: Koronavirus

Her finner du informasjon om koronavirus-situasjonen i Norge og Tyskland

Ambassaden får for tiden svært mange henvendelser med spørsmål om reise til Norge eller Tyskland. I teksten under følger lenker til norske og tyske myndigheters nettsider som inneholder viktig informasjon om de aktuelle retningslinjer. Til høyre under «related links» finnes en liste med flere av lenkene. Personer som reiser må sette seg inn i hvilke regler som gjelder i det landet de reiser til, og hvilke regler som gjelder når de kommer tilbake til Norge.

Vi ber om at informasjonen leses nøye, da de fleste svar er å finne der. Denne siden oppdateres hver ukedag, og du bør sjekke her og på lenkene regelmessig dersom du venter på endringer. Dersom du ikke skulle finne svar kan du sende oss en e-post: [email protected] Konkrete spørsmål til innholdet på de ulike nettsidene ber vi om at rettes direkte mot de ulike aktørene, da ambassaden kun kan henvise, men ikke besvare detaljspørsmål.

Restriksjoner og regler kan endres på svært kort varsel både i Norge og andre land. Reiser til og fra utlandet vil derfor være forbundet med uforutsigbarhet og usikkerhet. Regjeringen understreket at lettelsene som skal tre i kraft fra 15. juli ikke er en oppfordring til å reise og at nordmenn som planlegger å reise på forhånd bør tenke gjennom hvordan de skal handle dersom det oppstår endringer. 


Viktig informasjon om innreise til Tyskland
Ambassaden kan ikke gi forpliktende svar på vegne av tyske myndigheter, men vi henviser til tyske myndigheters hjemmesider og informasjonen som er å finne der. Spørsmål knyttet til denne informasjonen ber vi om at rettes mot tyske myndigheter.

Ambassaden ber om at norske reisende forholder seg til reiseinformasjonen fra Utenriksdepartementet.

De tyske korona-betingede grensekontrollene løp ut 15. juni. Fra 16. juni er det ikke lenger krav om kritisk innreisegrunn på reiser fra Norge. Frem til 21. juni gjelder fortsatt grensekontrollen på fly fra Spania. Dette betyr at reisende fra Norge ikke lenger trenger en særlig grunn for å reise inn i Tyskland. Her er informasjon på engelsk fra det tyske innenriksdepartementet. 

Det er ikke karantene for innreisende direkte fra Norge til Tyskland. Men flere tyske delstater har innført 14-dagers karanteneplikt for reisende fra Sverige. Nordmenn som reiser i transitt via Sverige ilegges dermed karanteneplikt. Personer som ankommer fra land utenfor Schengen-området må som regel også i karantene. Nordmenn i transitt gjennom Tyskland er unntatt fra disse karantenereglene. Beslutningen om karantenereglene ligger hos de enkelte delstatsregjeringene og reisende bør finne informasjon hos lokale myndigheter

I Tyskland er det maskeplikt på visse offentlige plasser, hovedsakelig i butikker og offentlige transportmidler. Det er ikke snakk om medisinske munnbind, men såkalte hverdagsmasker.

Ansvaret for den gradvise gjenåpningen av samfunnet ligger hos hver enkelt delstat. Informasjon for hver enkelt delstat finnes her

Se lenger ned på siden for mer informasjon fra tyske myndigheter.


Viktig informasjon om innreise til Norge
15. mai forlenget den norske regjeringen reiserådet, karantenereglene og innreiserestriksjonene frem til 20. august. Den 25. juni ble det gjort kjent at personer fra EØS- og Schengen-land – derunder Tyskland – kan reise til Norge fra den 15. juli dersom bestemte krav oppfylles. Kart over hvilke land det er mulig å reise til/fra vil publiseres den 10. juli og oppdateres deretter hver 14. dag.  Mer informasjon om hvilke land dette gjelder og hva kriteriene er finnes på Folkehelseinstituttets nettsider. Denne oversikten oppdateres jevnlig.

Du kan lese informasjonen fra 25. juni i pressemeldingen om åpning for reiser mellom Norge og Europa og i pressemeldingen om at reiserådet oppheves for enkelte land i EØS/Schengen-området.

Informasjon om koronatiltakene i Norge og unntakene fra disse finnes på lenkene under. Dette er lenker til offisielle nettsider som blir regelmessig oppdatert når det finnes ny informasjon.

Informasjon fra Utlendingsdirektoratet om innreise til Norge for EU/EØS-borgere.

Råd og regler for karantene fra Helsenorge.

Spørsmål og svar om reisekarantene (regjeringen.no).

Informasjon fra Politiet.