Praktikanter til ambassaden i Berlin

Er du student, snakker tysk og har lyst på et spennende semester i Europas mest dynamiske by? Da kan et praktikantopphold på Norges ambassade i Berlin være midt i blinken for deg. Søknadsfrist for praktikantplass i vårsemesteret 2022 er 5. november.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikantene vil delta i ambassadens daglige virke.

Ambassadeskilt Berlin

Ambassaden tar opp tre praktikanter til vårsemesteret i perioden januar – juli. To av praktikantplassene er allerede besatt av kandidater som tidligere har søkt og fått plass, men ikke har kunnet påbegynne oppholdet på grunn av pandemien. Det er derfor i denne omgang kun én ledig praktikantplass som lyses ut på nytt.

Praktikantene vil delta i det løpende arbeidet innen varierte fagområder, men de tre praktikantplassene har primær faglig forankring innen hhv. 1) økonomi/næringsfremme, 2) kultur/kommunikasjon og 3) politikk.  Vi ber deg presisere i søknaden hvilket fagfelt som har høyest prioritet.

I tillegg vil alle praktikantene inngå i en pool der oppgavene omfatter besvarelse av løpende henvendelser til ambassaden, omvisninger på ambassadekomplekset, informasjonsinnhenting/analyse samt praktisk gjennomføring av arrangementer og besøk.

Vi ser etter kandidater som har en særlig interesse for Tyskland og de tysk-norske forbindelsene. Relevant teoretisk og praktisk bakgrunn vil bli vektlagt. Gode tyskkunnskaper er en forutsetning.