Ledig vikariat ved ambassaden i Berlin

Den norske ambassaden i Berlin søker medarbeider innen fagfeltet økonomi og næringsliv til midlertidig stilling for ett år med tiltredelse primo september 2017.

Arbeidsoppgavene omfatter rapportering/informasjonsinnhenting om tysk økonomisk politikk, nettverksbygging mot tyske næringsklynger og bedrifter, utvikling og gjennomføring av prosjekter for fremme av innovasjons- og næringslivssamarbeid, herunder forberedelse av studiereiser og politiske besøk. Stillingen inngår i et team med ministerråd for økonomiske saker, støttet av andre lokale ressurser og del av et større norsk virkemiddelapparat for næringsfremme «Team Norway».

Vi søker en person med høyere utdanning og relevant arbeidserfaring. Må være fleksibel, initiativrik og ha kontaktskapende evner. Svært gode tyskkunnskaper er en forutsetning, og det er en fordel med kunnskaper fra et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Viktig med gode skriftlige formuleringsevner på engelsk eller norsk for å kunne bidra til det analytiske arbeidet.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til ambassaderåd Heidi Aakre på telefon +49 30 505058600.
Søknad med CV sendes emb.berlin@mfa.no.
Søknadsfrist 01.07.17.

 

Freies Vikariat an der Botschaft in Berlin


Die norwegische Botschaft in Berlin sucht einen Mitarbeiter/-im Fachbereich Ökonomie und Wirtschaft für eine auf ein Jahr befristete Stelle mit Dienstantritt Anfang September 2017. Die Arbeitsaufgaben umfassen Berichterstattung/Einholen von Informationen über die deutsche Wirtschaftspolitik, Netzwerkaufbau zu deutschen Wirtschaftsgruppen und Unternehmen, Entwicklung und Durchführung von Projekten zur Förderung der Innovations- und Wirtschaftszusammenarbeit, darunter die Vorbereitung von Studienreisen und politischen Besuchen. Die Stelle ist Teil eines Teams mit dem Ministerrat für wirtschaftliche Angelegenheiten, unterstützt von lokalen Ressourcen und Teil eines größeren norwegischen Maßnahme-Apparates zur Wirtschaftsförderung  «Team Norway».


Wir suchen eine Person mit höherer Ausbildung und relevanter Arbeitserfahrung. Diese muss flexibel sein, Initiative ergreifen und Kontakte schaffende Fähigkeiten besitzen. Sehr gute Deutschkenntnisse sind eine Voraussetzung, Kenntnisse einer skandinavischen Sprache, schriftlich und mündlich, sind von Vorteil. Wichtig sind gute schriftliche Formulierungsfähigkeiten auf Englisch oder Norwegisch, um zu einer analytischen Arbeit beitragen zu können. Wir bieten ein gutes Arbeitsmilieu und konkurrenzfähiges Gehalt. Nähere Auskünfte können bei Anfragen an Frau Botschaftsrätin Heidi Aakre unter Telefon +49 30 505058600 eingeholt werden.
Bewerbungen mit Lebenslauf bitte senden an emb.berlin@mfa.no.
Bewerbungsfrist 01.07.17.