Osloer Strasse, Berlin - Foto:Foto: Clemens Bomsdorf
Osloer Strasse, Berlin Foto: Clemens Bomsdorf

Alle plasser til stipendoppholdet «Residens i Residensen» 2023 er nå utdelt

Vi henviser hermed gjerne til et utvalg av andre programmer som kunde være relevante.

| Berlin

JUNI 2023 - Ambassaden opplyser om at alle plasser til stipendprogrammet «Residens i Residensen», utlyst av Norges ambassade i Berlin, nå er delt ut. Vi mottok veldig mange gode søknader, og kapasiteten, særskilt i andre halvår 2023, er begrenset.

Vi viser gjerne til et utvalg av andre programmer som kan være relevante (i hele Tyskland og delvis med frist):

- DAAD: Scholarship Database - DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst

- Künstlerhaus Lukas: Home (kuenstlerhaus-lukas.de)

- Akademie Solitude: Solitude fellowship - Akademie Schloss Solitude (akademie-solitude.de)

Vi takker alle søkere, og håper å kunne fortsette programmet i 2024!