Praktikanter til ambassaden i Berlin

Ambassadeskilt Berlin - Foto:Ambassaden i Berlin
Foto: Ambassaden i Berlin

Er du student, snakker tysk og har lyst på et spennende semester i Europas mest dynamiske by? Da kan et praktikantopphold på Norges ambassade i Berlin være midt i blinken for deg. Søknadsfrist for praktikantplass i høstsemesteret 2018 er 25. mars.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikantene vil delta i ambassadens daglige virke.

Praktikantene vil primært delta i det løpende arbeidet innen varierte fagområder. Informasjonsinnhenting/analyse samt praktisk gjennomføring av arrangementer og besøk er sentrale arbeidsoppgaver. En av praktikantene vil få hovedansvaret for å redigere nyhetsbrev, stasjonens hjemmeside og sosiale medier.

I tillegg vil alle praktikantene inngå i en pool der oppgavene vil omfatte besvarelse av løpende henvendelser til ambassaden, omvisninger på ambassadekomplekset, samt deltakelse i ett eller flere prosjekter. 
Relevant teoretisk og praktisk bakgrunn samt tyskkunnskaper vil bli vektlagt.

Opplæring Den teoretiske innføringen i arbeidet på ambassaden vil inkludere en forelesningsrekke av ambassadens medarbeidere innenfor flere temaområdene:

 • Tysk uten- og innenrikspolitikk
 • Aktuelle politiske temaer som f.eks. det bilaterale forholdet
 • Norsk-tysk næringslivssamarbeid
 • Presse-, kultur og informasjonsarbeid
 • Konsulære saker

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant:

 • Norsk statsborgerskap
 • Registrert som student ved et godkjent lærested
 • Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der søker har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan han/hun likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet
 • Ikke tidligere vært studentpraktikant
 • Medlem av folketrygden

Praktisk

 • Oppholdet er ikke lenger enn seks måneder og starter etter nærmere avtale i januar (vårsemesteret) eller i juli/august (høstsemesteret).
 • Praktikanter vil motta et månedlig stipend på ca. NOK 9.000,-.
 • Sykeforsikring: Det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
 • Ansvarsforsikring: Ambassaden anbefaler på det sterkeste at den enkelte praktikant tegner en privat ansvarsforsikring som gjelder for opphold i Tyskland.
 • Oppholdstillatelse er ikke nødvendig, men praktikanter må registrere seg ved lokalt «Bürgeramt» etter ankomst.
 • Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din hjemmeinstitusjon og besøk og se informasjon på https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus-praksisopphold

 

Søknad

Søknad, CV og karakterutskrifter bes sendt elektronisk til ambassaden i Berlin: emb.berlin@mfa.no. For spørsmål om praktikantordningen ved ambassaden i Berlin kan man ta kontakt på telefon (+49) 30 5050 58600.

Søknadsfrist for praktikantplass i høstsemesteret 2018 er søndag 25. mars.

Bosted

Praktikantene er selv ansvarlige for å finne et sted å bo. Vi har lagt inn nyttige lenker for boligsøk i lenkeboksen til høyre.


Den norske ambassaden i Berlin Ambassaden ivaretar Norges brede interesser overfor Tyskland både innenfor politikk, energi, økonomi, næringsliv, klima/miljø, kultur, utdanning og forskning. Til grunn for dette arbeidet ligger blant annet prioriteringene i Tysklandsstrategien. Tyskland har en helt sentral stilling som vår viktigste partner i Europa og et av våre aller nærmeste samarbeidsland; nær alliert, viktigste EU-land, vår nest største handelspartner og største marked for norsk kultur.

Den norske ambassaden med sine 1200 kvadratmeter er en av Norges største utenriksstasjoner. Her har i underkant av 30 utsendte og lokalt ansatte medarbeidere sitt daglige virke. Ambassadebygningen befinner seg i et nordisk ambassadekompleks sentralt i Berlin,