Ny i Østerrike

Info om oppholds- og arbeidstillatelse

Nordmenn behøver ikke å søke om arbeidstillatelse for å jobbe i Østerrike. Vedrørende oppholdstillatelse krever østerrikske myndigheter at man skaffer seg en bostedsattest (Meldezettel) og en bekreftelse på at man kan oppholde seg i landet i mer enn 3 måneder (Anmeldebescheinigung).

Meldezettel fås ved det lokale Gemeindeamt eller Magistrat. Denne er man forpliktet til å skaffe seg innen 3 dager etter ankomst.

Man har 3 måneders tid etter ankomst til Østerrike til å skaffe seg en Anmeldebescheinigung. Denne bekreftelsen fås i Wien ved henvendelse til Magistratsabteilung 35. Befinner man seg utenfor Wien skal man henvende seg til det lokale Bezirkshauptmannschaft.

Mer informasjon om utstedelse av Anmeldebescheinigung finner du her.