Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Søknad om pass

Ved søknad om pass kreves personlig fremmøte ved ambassaden. Siden 2010 er ambassaden i Wien eneste myndighet i Østerrike hvor man kan søke om norsk pass. Unntak er barn under 12 år som også kan søke om pass ved norske honorære konsulater.

Norge følger Schengens krav om at det skal være obligatorisk med biometri i pass. Søkere vil ved oppmøte på ambassaden avgi biometri i form av foto, fingeravtrykk og signatur. Det er utplassert eget utstyr på stasjonen for bruk til biometriopptak. Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Søker kan selv velge hvilken ambassade søknad ønskes innlevert ved. Alternativt kan det ved opphold i Norge søkes om pass hos politiet selv om bostedsadresse er i utlandet.

Ved søknad om pass må man avtale time med ambassaden på forhånd. Dette kan gjøres per e-post eller telefon.

Gebyr for utstedelse av pass er EUR 60 for voksne og EUR 35 for barn, og dette må betales ved innlevering av søknad om pass. Gebyr betales med minibankkort (Maestro), Visa-kort og Master Card, eventuelt ved bankoverføring.

Pass til personer over 16 år blir som regel utstedt for 10 år. Personer som har bodd i Norge i under 2 år må søke om bibehold av norsk statsborgerskap før fylte 22 år. Les mer om søknad om bibehold her. Det vil ta opp til 2 uker fra man leverer søknad om pass til at nytt pass blir utstedt. 

Ved søknad om pass må følgende dokument forelegges:
• Det gamle passet må medbringes for å bli makulert. Har du mistet passet må bekreftelse på at dette er meldt til politiet forevises.
• For å søke om pass kreves det at man har personnummer. Man kan ikke søke om pass før man har personnummer.
• For å sikre at riktig informasjon om fødested og annet er registrert i norsk folkeregister, anbefaler vi pass-søkere å vise frem sin fødselsattest (i original) når de møter opp på ambassaden.


Pass for barn og unge 
For å kunne søke om norsk pass må man være norsk statsborger og ha blitt tildelt norsk personnummer. Hvis foreldrene er gift med hverandre og ekteskapet er registrert i Norge, anerkjennes farskapet automatisk etter Barneloven. Hvis foreldrene ikke er gift med hverandre, eller ekteskapet ikke er registert i norsk folkeregister, kreves en særskilt anerkjennelse av farskap for at en mann skal kunne anerkjennes som juridisk far. Farskapserkjennelse foretas på NAV kontor i Norge eller på ambassade i utlandet, ved personlig frammøte av begge foreldre.

Personer under 18 år må møte sammen med minst en av foreldrene når de søker om pass. Møter kun en av foreldrene, må den av foreldrene som ikke møter, sende med skriftelig samtykke samt offentlig legitimasjon med bilde og signatur (pass, Personalausweis) om at vedkommende er innforstått med at barnet får norsk pass. Eneansvar for barn må dokumenteres.

For personer under 12 år kan man i Østerrike søke om pass både ved ambassaden i Wien og ved norske honorære konsulater. Personer over 12 år kan kun søke om pass ved ambassaden. Dette fordi pass til personer over 12 år skal inneholde fingeravtrykk og det er derfor nødvendig med fysisk oppmøte på sted med biometriutstyr. I Østerrike er det kun ambassaden i Wien som har slikt utstyr til utstedelse av norske pass. Søker man om pass til barn under 12 år ved et norsk konsulat, må et passbilde leveres sammen med søknaden. Ved søknad om pass til barn under 12 år ved ambassaden bør man også ta med et passbilde av barnet ettersom det kan være mulig at det blir problemer med å benytte ”biometrikiosken”.


Pass til personer med spesielle behov 
Hvis du på grunn av spesielle behov har problemer med å bevege deg i trapper, ber vi deg om å opplyse om dette når du avtaler tid for å søke om pass. 


Navneendring

Har navneendring funnet sted (for eksempel grunnet vigsel) og det ikke er meldt fra til Folkeregisteret i Norge, må søknad om navneendring foretas. Les mer om navneendring her.


Tap av pass
Skulle du miste eller bli frastjålet passet, må du melde dette til politiet. Med tapsmelding fra politiet kan du oppsøke ambassaden i Wien for å søke om nytt pass. Husk å ta med gyldig legitimasjon.