Navneendring

Dersom en ønsker å endre navn må en søke om dette hos Skatteetaten.

Dersom en norsk statsborger bosatt i Østerrike ønsker å endre navn, for eksempel i forbindelse med vigsel, må en søke om dette hos Skatteetaten.

Søknad om endring av navn sendes til Skatt Nord - Personregisteret, Postboks 6310, 9293 Tromsø. Østerrikske myndigheter tar vanligvis ikke imot søknader fra norske borgere om endring av navn.

Les mer om navneendring på Skatteetatens nettsider.