Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

ID-kort - Foto regjeringen.no.JPG

Nasjonalt ID-kort

Regjeringen har besluttet at politiet skal utstede elektronisk ID (eID) når det nasjonale ID-kortet kommer i 2018. eID på nasjonalt ID-kort vil få like høy sikkerhet som pass, og kan brukes til digitale tjenester i offentlige og private sektor.

Det nasjonale ID-kortet skal utstedes ved bruk av nye systemer for pass og ID-kort i politiet. Kortet skal utstyres med samme biometriske personopplysninger som passet, det vil si ansiktsfoto og fingeravtrykk, og vil kunne erstatte passet på reiser i EØS-området.

Regjeringens forslag til lov om nasjonalt ID-kort ble fremmet for Stortinget 13. mars 2015. Loven ble vedtatt av Stortinget 5. mai samme år.

Kilde: Regjeringen.no