Ny statsborgerlov

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap. 

Endringene gjelder både for personer som allerede er norske, og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

For at man skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet man er statsborger av godta dette. Man må alltid undersøke om det landet man er statsborger av også godtar at man får dobbelt statsborgerskap, eller om man vil miste statsborgerskapet sitt automatisk hvis en blir norsk. Dette må du spørre myndighetene i dette landet om, for eksempel via en ambassade. 

Utlendingsdirektoratet (UDI) er fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og du kan lese mer om dobbelt statsborgerskap på UDIs nettsider: https://www.udi.no/viktige-meldinger/nytt-om-dobbelt-statsborgerskap/.