Bistand til nordmenn - konsulær informasjon

Hvilken bistand kan UD gi norske borgere i utlandet?

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det. Her følger et kort sammendrag av hva utenrikstjenesten kan bistå med – og hva den ikke kan bistå med.

Stortingsvalg og sametingsvalg 2017, samt ekstraordinært kommunestyrevalg til nye Færder kommune

Søknad om vanlig pass

Ved søknad om pass kreves personlig fremmøte ved ambassaden. Siden 2010 er ambassaden i Wien eneste myndighet i Østerrike hvor man kan søke om norsk pass. Unntak er barn under 12 år som også kan søke om pass ved norske honorære konsulater.

Nødpass

Nødpass utstedes kun ved ambassaden i Wien ved personlig fremmøte.

Betaling av gebyr ved ambassaden

Gebyr for tjenester ved ambassaden betales med kort eller bankoverføring.

Søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold)

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, vil du miste det automatisk når du fyller 22 år hvis du har oppholdt deg for lite i Norge eller Norden. For å unngå at du mister statsborgerskapet må du søke om dette (bibehold av norsk statsborgerskap).

Navneendring

Dersom en ønsker å endre navn må en søke om dette hos Skatteetaten.

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23).

Tap av førerkort

Vielse i Østerrike

Den norske ambassaden i Wien har ikke vigselsrett. Norske borgere og utlendinger bosatt i Norge som vil gifte seg i Østerrike må først prøve ekteskapsvilkårene hos Skatteetaten i Norge. I Østerrike er det kun borgerlige vigsel (Standesamt) som regnes som gyldig vigsel. De ulike kirkesamfunn har ikke vigselsrett, men de kan tilby en vigselssermoni.

Nasjonalt ID-kort

Regjeringen har besluttet at politiet skal utstede elektronisk ID (eID) når det nasjonale ID-kortet kommer i 2018. eID på nasjonalt ID-kort vil få like høy sikkerhet som pass, og kan brukes til digitale tjenester i offentlige og private sektor.

Viktig melding til personer som utvandret fra Norge 1960-1975

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.