Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Bistand til nordmenn - konsulær informasjon

Hvilken bistand kan UD gi norske borgere i utlandet?

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det. Her følger et kort sammendrag av hva utenrikstjenesten kan bistå med – og hva den ikke kan bistå med.

Søknad om vanlig pass

Ved søknad om pass kreves personlig fremmøte ved ambassaden. Siden 2010 er ambassaden i Wien eneste myndighet i Østerrike hvor man kan søke om norsk pass. Unntak er barn under 12 år som også kan søke om pass ved norske honorære konsulater.

Nødpass

Nødpass utstedes kun ved ambassaden i Wien ved personlig fremmøte.

Betaling av gebyr ved ambassaden

Gebyr for tjenester ved ambassaden betales med kort eller bankoverføring.

Søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold)

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, vil du miste det automatisk når du fyller 22 år hvis du har oppholdt deg for lite i Norge eller Norden. For å unngå at du mister statsborgerskapet må du søke om dette (bibehold av norsk statsborgerskap).

Ny statsborgerlov

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Navneendring

Dersom en ønsker å endre navn må en søke om dette hos Skatteetaten.

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23).

Tap av førerkort

Vielse i Østerrike

Den norske ambassaden i Wien har ikke vigselsrett. Norske borgere og utlendinger bosatt i Norge som vil gifte seg i Østerrike må først prøve ekteskapsvilkårene hos Skatteetaten i Norge. I Østerrike er det kun borgerlige vigsel (Standesamt) som regnes som gyldig vigsel. De ulike kirkesamfunn har ikke vigselsrett, men de kan tilby en vigselssermoni.

Nasjonalt ID-kort

Regjeringen har besluttet at politiet skal utstede elektronisk ID (eID) når det nasjonale ID-kortet kommer i 2018. eID på nasjonalt ID-kort vil få like høy sikkerhet som pass, og kan brukes til digitale tjenester i offentlige og private sektor.

Viktig melding til personer som utvandret fra Norge 1960-1975

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.