Norsk Europapolitikk

eu.jpg
Norge og Europa.

Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål.

Du finner informasjon om Norges samarbeid med EU på regjeringen.no.