Kvinners rettigheter og likestilling

iMageWithFallbackAndMagik.jpg
Foto: Camilla Isene/ MFA Norway

Kjernen i Norges arbeid for likestilling er å øke jenters og kvinners handlingsrom, selvbestemmelse og makt. Dette er grunnlaget for at jenter og gutter, kvinner og menn skal ha like rettigheter og like muligheter.

Du finner informasjon om  Norges arbeid for likestilling regjeringen.no.