Ambassaden i Wien sett utenfra

Praksisplass ved ambassaden

Ambassaden i Wien søker to praktikanter til vårsemesteret 2022. Søknadsfrist 18. oktober.

Norges ambassade i Wien dekker det bilaterale forholdet til Østerrike samt en rekke FN-organisasjoner med hovedsete i Wien. Med forbehold om situasjonen knyttet til Covid-19 vil  ambassaden kunne ta imot to praktikanter for vårsemesteret 2022, fra 17. januar – 15. juli 2022.

Generell informasjon om Utenrikstjenestens studentpraktikantordning finnes her.


Praktikant ved ambassaden i Wien

Den overordnede målsettingen med praktikantordningen er å gi studenter innblikk i internasjonalt arbeid og bidra til å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten.  Dette innebærer en innføring i og opplæring innenfor stasjonens mange arbeidsområder.   

Praktikanten skal bl.a. delta i og skrive referater fra møter i FN-organisasjonene, følge diplomatenes møter med østerrikske myndigheter og bistå i kultursaker samt i administrative gjøremål. Videre skal de aktivt delta i arbeidet med oppdatering av ambassadens hjemmeside og publisering på sosiale medier.

Det kreves gode språkkunnskaper, særlig i engelsk, helst også i tysk. God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk er også en forutsetning. Interesse for og kjennskap til østerriksk politikk og samfunnsliv er en fordel. Praktikantene forventes å ha god kompetanse i bruken av informasjonsteknologi og sosiale medier.

Vilkår og praktiske opplysninger

  • Søker må være norsk statsborger og medlem i norsk Folketrygd.
  • Søker må være student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden.
  • Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.
  • Praktikantene vil motta et stipend NOK 13 000 per måned. Bolig kan ikke formidles.
  • Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+.
  • Sykeforsikring: Studentpraktikanten må fremlegge bekreftelse fra NAV på pliktig eller frivilling medlemskap i folketrygden. Ta også kontakt med lokalt trygdekontor for utstedelse av europeisk helsetrygdekort som dekker akutt sykdom under opphold i utlandet.


Søknad med CV og karakterutskrifter sendes pr. e-post: emb.vienna@mfa.no

Søknadsfrist: 18. oktober 2021.  

 

Kontaktperson for faglige spørsmål:
Ministerråd Bjørn Rydmark
Bjorn.Christian.Rydmark@mfa.no
Telefon: +47 23953705

Kontaktperson for praktiske spørsmål:
Ambassaderåd Hildegunn Almås
Hildegunn.Karin.Almas@mfa.no   
Telefon: +47 23953712