Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ledig stilling som midlertidig lokalt ansatt rådgiver ved Norges OSSE-delegasjon i Wien

Som ledd i å styrke Norges engasjementet i OSSE er det besluttet å opprette en stilling som lokalt ansatt saksbehandler (rådgiver) ved Norges faste delegasjon til OSSE.  Stillingen vil foreløpig være midlertidig frem til februar 2019, men forlengelse vil bli vurdert.

Som verdens største regionale sikkerhetsorganisasjon, er OSSE et forum for dialog og samarbeid i hele det transatlantiske/euroasiatiske området med 57 stater som deltar. Organisasjonen har blant annet feltaktiviteter i Sørøst-Europa, Øst-Europa og Sentral-Asia. OSSE-delegasjonen er Norges bindeledd til, og ivaretar norske interesser opp mot, organisasjonen. Det overordnede målet for Norges innsats i OSSE er å fremme stabilitet og sikkerhet i vår del av verden.

OSSE-delegasjonen og ambassaden i Wien er samlokalisert med felles administrasjon. Totalt arbeider 22 utsendte og lokalt ansatte ved stasjonen. OSSE-delegasjonen har fire utsendte diplomater i tillegg til tre lokalt ansatte medarbeidere.

Den nye saksbehandleren vil få særlig ansvar for delegasjonens arbeid med OSSEs feltaktiviteter og de uavhengige institusjonene (The Office for Democratic Institutions and Human Rights, The Representative for Media Freedom, The High Commissioner for National Minorities) samt for faglig og politisk oppfølging av norskstøttede prosjekter i OSSE-regi.

Stillingen vil passe særlig godt for nylig ferdigutdannede med noe arbeidserfaring som ønsker å tilegne seg internasjonal erfaring ved en norsk utenriksstasjon. Alle kvalifiserte kandidater, med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.

Det er ønskelig med tiltredelse ca. 1. mai 2018 med en viss fleksibilitet.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingens ansvarsfelt vil være særlig knyttet til forholdet til OSSEs feltoperasjoner, med særskilt vekt på sendelagene på Balkan.
 • Kontakt med og oppfølging av aktiviteten i OSSEs uavhengige institusjoner, særlig Mediefrihetsrepresentanten og Høykommissæren for nasjonale minoriteter.
 • Følge OSSEs arbeid innen forebygging av radikalisering og terrorisme - Innen sine saksfelt aktivt fremme likestilling og kjønnsperspektivet, noe som er en gjennomgående prioritering i hele delegasjonens virksomhet.
 • Rapportering og vurderinger knyttet til disse saksfeltene.
 • Faglig og politisk oppfølging av norskstøttede OSSE-prosjekter.
 • Arrangere og delta på feltbesøk og møter innen stillingens ansvarsområde
 • Delta i delegasjonens profilerings- og kommunikasjonsarbeid
 • Ved behov kan stillingsinnehaver også bli satt til andre arbeidsoppgaver ved OSSE-delegasjonen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Internasjonal erfaring og god kunnskap om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk er en fordel
 • Multilateral erfaring, kjennskap til regionen og aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringer er en fordel

Personlige egenskaper

 • Samhandling: gode samarbeidsegenskaper, kontaktskapende evner, lagspiller 
 • Analytiske evner: evne til å tilegne seg ny kunnskap, evaluere informasjon, ha overblikk, håndtere kompleksitet
 • Handlekraft: Initiativ, selvstendighet, beslutningsdyktighet, operativ
 • Robusthet: tåle press, stor arbeidskapasitet, stressmestring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vilkår/betingelser

 • Det tilbys en brutto årslønn på EUR 57 508
 • Lokalansatt personell er underlagt lokalt lovverk
 • Av lønnen betales en månedlig trygdeavgift som dekker arbeidstakers andel av helse-, ulykkes-, pensjonsforsikring samt arbeidsledighetstrygd
 • Søkere som ikke har skattetilhørighet i Østerrike, vil bli underlagt norsk beskatning fratrukket trygdedelen.

Kontaktinformasjon

 • For faglige spørsmål vennligst kontakt ambassadør Steffen Kongstad, [email protected], eller ministerråd Hennig Hj. Johansen, [email protected]
 • For praktiske spørsmål vennligst kontakt ambassaderåd Inger Brusell, [email protected]
 • Telefon til delegasjonen: Tel: +43 -1-71 66 014

Søknad med CV sendes fortrinnsvis per e-post til [email protected] eller per post til OSSE-delegasjonen, Reisnerstrasse 55-57, A-1030 Wien, Østerrike

Søknadsfrist:  9. mars 2018